MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI/радио в Германия, когато кандидатствате за регистрация под флага на Германия. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме лиценз за радиостанция на Germany MMSI за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Договор за продажба или покупка
  • Копие на паспорт/лична карта
  • Доказателство за адрес
  • Свидетелство за регистрация на лодка

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани